Sähköinen hyvinvointiprofiili ikäihmisille.

Kokonaisvaltainen työkalu

EWA hyvinvointiprofiili on kokonaisvaltainen geriatrinen arviointimenetelmä. Sen avulla arvioidaan iäkkäiden hyvinvointia, toimintakykyä ja hyvinvointiaktiviteettia. EWAn avulla saadaan tietoa myös väestötason hyvinvoinnista sekä palvelujen vaikuttavuuden kehittämistarpeista.

Ennaltaehkäisy

Hyvinvointiprofiilista saadaan iäkkäiden hyvinvointiaktiviteetin lisäksi tietoa heidän omasta hyvinvointikäsityksestään sekä kokonaisvaltainen arvio hyvinvoinnin riskitekijöistä, kuten fyysisestä ja henkisestä toimintakyvystä, kaatumisriskeistä ja lihaskunnosta, liikuntaa estävistä toiminnanvajauksista tai ympäristöstä, kodin turvallisuudesta, sosiaalisesta aktiivisuudesta ja verkostosta.

Hyvinvoinnin mittaaminen

Proaktiiviseen iäkkäiden hyvinvoinnin arviointiin kuuluu yksilöllinen palaute, oman hyvinvointiaktiviteetin tukeminen hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoa ja toimintaa. Keskeistä on erilaisten iäkkäiden hyvinvointia uhkaavien riskitekijöiden yksilöllinen tunnistaminen ja ennakoiva puuttuminen, sekä alueellisen hyvinvointibarometrin selvittäminen ikäihmisten palvelustrategian perustaksi.

Oma kokemus

EWA Hyvinvointiprofiili on kehitetty käytännön työhön ja kokonaisvaltaiseen ikäihmisten arviointiin soveltuvaksi työkaluksi. Hyvinvoinnin edistäminen on keskeinen iäkkäille suunnattujen palvelujen tavoite, jossa huomioidaan iäkkään yksilöllinen tarve ja kokemus. EWA Hyvinvointiprofiili mittaa kattavasti myös iäkkäiden omaa hyvinvointikokemusta heidän hyvivointiaan arvioitaessa.

Tuloksellisuus

Iäkkäiden positiivinen hyvinvointikokemus ja säännöllinen oma hyvinvointiaktiviteetti vähentävät sosiaali- ja terveystoimen palvelutarvetta ja kustannuksia. Yhteiskunnan järjestämä ennaltaehkäisevä toiminta voi olla sekä tuloksellista ja kustannusvaikuttavaa.

Kokeile ja ota käyttöön

Pyydä koekäyttötunnukset ja kokeile veloituksetta. Pilvipalveluna EWA on helppo ottaa käyttöön.

Kari Kivistö

Toimitusjohtaja

Pekka Nivala

Tuotepäällikkö

WhileOnTheMove Oy, Teknologiantie 3D, 90590 Oulu

Y-tunnus: 2351407-1

Lue lisää »